Van Valiliği
Van Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Van Valiliği
Van Valiliği

ÇALDIRAN İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 330 ADA 1078 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

06 Ocak 2021

Van İli, Çaldıran İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 330 Ada 1078 Parselde bulunan taşınmazın Resmi Kurum Alanı (Emniyet Amirliği Lojmanı) ve Yurt Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin Bakanlığımızca değerlendirilerek onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu Kararnamesinin 97. Maddesi ve 3194 no.lu Kanunun 9. Maddesi uyarınca tadilen re'sen onaylanmış ve İl Müdürlüğümüzden askıya çıkarılması istenilmektedir.

Bu doğrultuda; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (NİP-65564097) ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (UİP-65402534) paftaları ile Plan Açıklama Raporları 06.01.2021 tarihinden itibaren 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince İl Müdürlüğümüzün ilan panosu ile internet adresimizde (http://www.csb.gov.tr/iller/van/)  30 (otuz) gün süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır