Van Valiliği
Van Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Van Valiliği
Van Valiliği

VAN ÇEVRE YOLU VE CİVARI İPEKYOLU ETABI 18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI (Kevenli, Bostaniçi, Kurubaş, Karpuzalanı, Kıratlı ve Beyüzümü Mahalleleri Dahilinde)

20 Ağustos 2020

           

            19 Ekim 2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2016/9301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılında Van İlinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle, güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yeni yerleşim yerleri oluşturarak şehrin marka değerini  artırmak,  gelişimine  katkı  sağlamak  ve  oluşturulacak  yeni  yerleşim  yerinde   kamu  yatırımlarının  gerçekleşmesini  sağlamak  amacıyla, Van İli sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır koordinatları gösterilen alanda imar planları ile her türlü arazi ve arsa düzenlemelerini yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya mülga 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 7. maddelerine göre Bakanlığımız 3 yıl süre ile yetkilendirilmiş, bu süre 15 Ekim 2019 tarihli ve 1662 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4 yıl olarak değiştirilmiştir.

            İmar Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 20.09.2019 tarihli ve 220215 sayılı yazısı ile 2. Etap (İpekyolu Etabı) İmar uygulamalarını kapsayan alanda İmar Planlarının kesinleştiği ve uygulamalara başlanabileceği bildirilmiştir.

            Onaylı planlara göre 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden hazırlanan İmar Uygulaması 10.08.2020 tarihli ve 167714 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır.

            Söz konusu İmar Uygulaması Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 14.08.2020 tarihli ve E.171244 sayılı yazısı ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereği 20.08.2020 tarihinden başlamak üzere İl Müdürlüğümüzün ilan panosu ile internet adresimizde 1(bir) ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen tebliğ olunur. 20.08.2020Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır